Kursy dla fizjoterapeutów i położnych

Jeśli masz pytania, bądź chcesz zdobyć więcej informacji - skontaktuj się z nami! Cieszymy się, że chcesz dołączyć do proponowanych przez nas kursów i warsztatów Treningu BeBo ® .

Przed rejestracją na kurs prosimy o zapoznanie się z warunkami regulaminu Kursów BeBo ®.
Zgłoszenie na kurs oznacza akceptację warunków regulaminu.

Przygotowanie do kursu:

1. Prosimy o zabranie wygodnego stroju na zajęcia praktyczne oraz ręcznika średniej wielkości, który również przyda się podczas ćwiczeń.
2. Prosimy o zabranie kredek lub kolorowych długopisów,  które wykorzystane będą podczas wypełniania kart pracy.
3. Przed uczestnictwem w module I obowiązuje uzupełnienie dzienniczka mikcji. Wyniki badania zostaną omówione w trakcie kursu. Dzienniczek w wersji pdf otrzymają Państwo mailowo na ok 2 tyg przed terminem kursu.
4. Na kurs należy zgłosić się na ok 10 min przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
5. Jeżeli nie otrzymają Państwo innej informacji, ramowy plan kursu zakłada zajęcia w sobotę w godz. 9.00-17.00 oraz w niedziele w godz. 8.30-16.30.6. Należy pilnować terminów wnoszenia opłat za kurs.


W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt pod adresem info@bebotrening.pl

Nasza oferta kursów i szkoleń!

Kursy BeBo®

Tak jak zapoczątkowała to Szwajcaria w roku 1996, teraz również i Polska oferuje kursy BeBo®, przygotowujące do bycia certyfikowanym Terapeutą BeBo®. Stają się one znakiem jakości i właściwego, solidnego wykształcenia specjalistów. Razem z fachową książką „W drodze do istoty kobiecości”, udało nam się zagwarantować podstawy wysokiej jakości kursu. 

Kurs, który przygotowuje do bycia Terapeutą treningu dna miednicy według koncepcji BeBo®, skierowany jest do osób zajmujących się położnictwem, terapią, treningiem, a także szeroko rozumianym zdrowiem. Przystąpienie do kursu daje możliwość dołączenia do urozmaiconego programu dalszego kształcenia w temacie dna miednicy i jego treningu. 

Sprawdzona koncepcja BeBo® została opracowana jasno i przystępnie, dzięki czemu jest prosta w nauce i zrozumiała w praktycznym użyciu podczas zajęć i pracy z pacjentem. Wsparcie różnymi metodami dydaktycznymi służy przejściu od teoretycznej wiedzy do praktycznego zastosowania.

Schemat kursów BeBo®

Schemat kursów BeBozoom

Co jest dla nas ważne?

Stawiamy sobie za cel, by dzięki naszym kursom, znacząco przyczynić się do prewencji zaburzeń związanych z dnem miednicy i nietrzymaniem moczu. Każda kobieta, każdy mężczyzna powinien zaznajomić się za swoim dnem miednicy. Dzięki temu, osoby zainteresowane i świadome osiągną poprawę jakości życia. Dlatego też kursy dla fizjoterapeutów i położnych prowadzone są przez doświadczonych, profesjonalnych instruktorów, umiejących zmotywować i posiadających ważne kompetencje zawodowe. Właściwie i rzetelnie instruowany trening dna miednicy może zapobiegać osłabieniu mięśni tej części ciała i następstwom takiego stanu. Temat nietrzymania moczu jest intymną i osobistą kwestią, dlatego zajęcia muszą być prowadzone z odpowiednią empatią i  wyrozumiałością. 

By zapewnić najwyższą jakość kursu, musi być on wciąż na nowo określany i poddawany przemianom, tak by oferty były odpowiednio dopasowane do potrzeb uczestników oraz najnowszej wiedzy. Nieustannie weryfikujemy wszystkie nasze oferty warsztatów oraz kursów, a także modyfikujemy je, na podstawie pisemnych kwestionariuszy oceny kursu i spotkań zespołu, dążąc do poprawy ich jakości. Dzięki ciągłym doszkalaniom instruktorów w kraju i za granicą, oferty dopasowywane są do najnowszych standardów wiedzy. 

Trening dna miednicy nie jest „rywalizacją sportową”. Radość z pracy z ludźmi stawiamy na pierwszym planie. Instruktorzy kursu to osoby wykwalifikowane, z dużą wiedzą, umiejętnościami, potrafiące rozsądnie dobierać środki dydaktyczne. W treningu mięśni dna miednicy wiedza medyczna jest konieczna i instruktorzy są świadomi związanej z tym odpowiedzialności.

Treść kursów

Moduł I – podstawy treningu dna miednicy - obejmuje:

  - przedstawienie szczegółowej anatomii mięśni dna miednicy, budowy pęcherza i układu moczowego, budowy żeńskiego i męskiego układu płciowego, przepony;
- przybliżenie najczęstszych problemów uroginekologicznych
– mechanizmy powstawania, przyczyny, powikłania, a także sposoby ich niwelowania;
- zdobycie informacji jak prowadzić wywiad z pacjentem   z problemami urologicznymi i/lub ginekologicznymi;
- praktyczne ćwiczenia mięśni dna miednicy z wykorzystaniem różnych przedmiotów rehabilitacyjnych;
- budowanie świadomości ciała;
- naukę skoordynowania ćwiczeń mięśni dna miednicy z oddechem;
- naukę prawidłowego wypróżniania się;
- praktyczne ćwiczenia utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych czynności, zwłaszcza tych obciążających dno miednicy;
- naukę metod dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia skutecznego treningu mięśni dna miednicy oraz naukę jak komunikować się z pacjentami uroginekologicznymi.


Moduł II – dno miednicy kobiety/mężczyzny 

- Wiedza ogólna,
- Neurologia,
- Fizjologia pęcherza i oddawania moczu 

W tej części kursu poszerzymy swoją wiedzę, wyjaśnimy pytania i zdobędziemy większe i lepsze podstawy o dnie miednicy. Poprzez różne metody nauczania, przepracujemy neurologię pęcherza moczowego i oddawania moczu oraz nauczymy się dalszych obrazów klinicznych choroby, jaką jest nietrzymanie moczu. Kurs kobiecego dna miednicy obejmuje tematy: opadanie narządów, formy nietrzymania moczu oraz ciąża. Podczas kursu dotyczącego męskiego dna miednicy zostaną omówione i wyjaśnione specyficzne problemy jak impotencja, choroby prostaty, formy nietrzymania moczu.

Na koniec tego modułu uczestnicy potrafią wyczuć swoje dno miednicy i rozróżniać ćwiczenia percepcji, wzmacniania siły mięśni, ich rozluźniania oraz integrację ćwiczeń z czynnościami dnia codziennego. Uczą się planować treningi dna miednicy dla kobiet i/lub mężczyzn oraz prawidłowo wdrażać je w swoich gabinetach.


Moduł III – zajęcia praktyczne i egzamin 

-Fizjologia ciąży i porodu
-Ciąża i przygotowanie do porodu – część praktyczna
-Patofizjologia połogu
-Połóg – część praktyczna

Zajęcia praktyczne są cenną częścią kursu. Tutaj otrzymuje się odpowiedzi na codzienne wyzwania, które stawia nam dno miednicy podczas kursu, jak i indywidualnej terapii z pacjentem. Dzięki przebytym doświadczeniom z przeszłości przyszłych instruktorów, wyjaśnione zostaną wątpliwości i pytania oraz omówione różne przykładowe kazusy, ale przede wszystkim uczestnicy wytrenują  pewność działania przy praktycznych ćwiczeniach.

Dalsze tematy kursu to: marketing, kierunki własnej niezależnej praktyki, która odpowiadać będzie wymaganiom w interdyscyplinarnym zespole, jak również strategiczne aspekty pracy z pacjentem.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej jak również z pisemnej pracy domowej.BeBo® Fizjo (rozwijający)

I MODUŁ ( 2 dni)
- anatomia i fizjologia mięśni dna miednicy
- elementy badania ginekologicznego, usg oraz badania urodynamicznego
- czynniki ryzyka i ocena zaburzeń statyki i problemów nietrzymania moczu i stolca
- leczenie operacyjne - techniki zabiegów stosowanych w uroginekologii
- pessaroterapia
- farmakoterapia wspomagająca terapię fizjoterapeutyczną
- badanie fizjoterapeutyczne - wywiad, dostępne kwestionariusze, dzienniczek mikcji
- analiza postawy i testy funkcjonalne wykorzystywane w planowaniu treningu dna miednicy
- układ mięśniowo - powięziowy a tonus mięśni dna miednicy
-wybrane techniki autoterapii powięziowej
- leczenie zachowawcze w dysfunkcjach dna miednicy
(emg, elektroterapia, biofeedback, ćwiczenia)
II MODUŁ (2 dni)
- anatomia miednicy mniejszej ( struktury kostne, powięziowe, mięśniowe, nerwowe, trzewia)
- algorytm oceny mięśni dna miednicy- badanie zewnętrzne (powięziowe) i wewnętrzne (per vaginum i per rectum )
- elektroterapia - część praktyczna
- wykorzystanie diagnostyki w konkretnych przypadkach klinicznych
- profilaktyka i rehabilitacja wybranych dysfunkcji dna miednicy u kobiet w okresie ciąży i po porodzie (m.in. program ruchowy dla kobiet w okresie ciąży i po porodzie; poród fizjologiczny i operacyjny a problem nietrzymania moczu; wybrane modele terapii w zaburzeniach uroginekologicznych; modele terapii w rozejściu kresy białej w odniesieniu do zaburzeń uroginekologicznych)

Spełnianie warunków

Moduł BeBo® I-III: medyczne wykształcenie (położne, fizjoterapeuci/tki, pielęgniarki, pielęgniarze) terapeuci ruchu z obszarów sportu, gimnastyki i fitnessu. Dyplom ukończenia studiów/kursu proszę przesyłać przy rejestracji.

BeBo® Fizjo (rozwijający) : fizjoterapeuci/tki po  ukończonym minimum I module


Ukończenie kursu

Po ukończeniu kursu są Państwo upoważnieni do prowadzenia warsztatów BeBo® i szkoleń z treningów dna miednicy według koncepcji BeBo®.  Ukończenie nie upoważnia jednak do prowadzenia kursów.

Uwagi prawne

BeBo® jest nazwą chronioną prawem autorskim i może być używane jedynie przez instruktorów/ki oraz terapeutów/ki, którzy posiadają licencję zgodnie z zawartą umową.  

 • Numer kursu Nazwa kursu Miejsce Data Miejsca
 • 54  Kurs BeBo® I podstawowy  Kraków  14.09.2019
  wolne
 • 56  BeBo® Fizjo - kurs specjalistyczny  Kraków  28.09.2019
  wolne
 • 55  Kurs BeBo® I podstawowy  Warszawa  05.10.2019
  wolne
 • 57  Kurs BeBo® I podstawowy  Lublin  12.10.2019
  wolne
 • 58  Kurs BeBo® I podstawowy  Kraków  26.10.2019
  wolne
 • 60  Kurs BeBo® II  Lublin  16.11.2019
  wolne
 • 59  Kurs BeBo® I podstawowy  Warszawa  23.11.2019
  wolne
 • 61  Kurs BeBo® II  Kraków  07.12.2019
  wolne
Open Medical
Hartmann
Vratislavia Medica